PŘÍKLAD ÚSPOR ZAMEZENÍM ZTRÁT PŘI ÚNIKU PÁRY DO ATMOSFÉRY
U VELKÝCH ZAŘÍZENÍ S KOTLI 10…200 t/h

Typická aplikace parních ejektorů Baelz v ropné rafinérii.

Rafinérie BP (British Petrol) v Austrálii používá 3 zdroje páry:

-    vysokotlaký parní kotel 42 bar abs
-    středotlaký parní kotel spolu s plynovým vyvíječem páry 12 bar abs
-    plynový vyvíječ páry spalující odpadní plyn z rafinérských věží 2 bar abs.

Osmdesát procent páry 2 bar abs bylo vypouštěno do atmosféry. Po analýze spotřeby páry zjistil zákazník velkou poptávku po 4 bar abs páře. Ideální situace pro aplikaci ejektorů.

1.    Koncept:
ej001.GIF (60880 bytes)

2.    Situace před instalací ejektorů
ej002.GIF (13227 bytes)

Obr.1:     Rafinérie má tři parní rozvody.
               Rozvod 2 bar abs má přebytek páry.

ej003.GIF (9747 bytes)

Obr.2:     Hlavními spotřebiči středotlaké páry
               jsou turbíny pro pohon čerpadel a kompresorů.

 

3.    Hledání zařízení potřebujícího páru 4 bar abs

Rafinérie měla obvykle nadbytek nízkotlaké páry. To znamená, že parní turbíny a kotle produkovaly větší množství páry, než zařízení rafinérie byla schopna spotřebovat. Následně se přebytečná pára vypouštěla do atmosféry. Energetické odděleni rafinérie našlo alternativní využití nízkotlaké páry. Některá parní zařízení požadují páru s minimálním tlakem 4 bary (abs). Tento žádaný tlak je přibližně o jeden bar vyšší, než tlak nízkotlaké páry. (3 bar abs). Pára pro tato zařízení (4bar abs) byla doposud redukována ze středotlaké pary 13 bar abs.

ej004.GIF (7279 bytes)

Obr.3:     Stávající zařízení vytváří paru 4 bar abs
               pomocí redukčního ventilu z páry 13 bar abs.

 

 

4.    Získání páry 4 bar abs pomocí ejektoru

Použitím parního ejektoru je možno využít nízkotlakou páru k napájení těchto zařízení. Hnací pára pro ejektor je přivedena ze středotlakého rozvodu. Díky ejektoru dojde k redukci spotřeby středotlaké páry. Každá tuna nízkotlaké páry přeměněná ejektorem, místo vypuštění do ovzduší, ušetří přibližně jednu tunu středotlaké páry.

Spotřeba těchto parních zařízení se pohybuje mezi 7.000 kg/h a 10.500 kg/h pary. Tlak páry na výstupu ejektoru je regulován na 4 bar abs.

ej005.GIF (7945 bytes)

Obr.4:     Nové zařízení s ejektorem. Redukční ventil je nahrazen
               ejektorem nasávajícím nízkotlakou páru 3 bar abs.

  ej006.GIF (8050 bytes)

Obr.5:     Alternativní možnost:
               použití redukčního ventilu paralelně s ejektorem.

Ejektor je zapojen výstupem do rozvodu páry 4 bar abs a vstupy do 3 a 13 bar abs. Stávající redukční ventil je ponechán, protože některá zařízení o víkendu nepracují a negenerují páru 3 bary nutnou pro funkci ejektoru.

 

 

5.    Technické údaje ejektoru:

ej007.GIF (20578 bytes)

VSTUP - 01                                  SÁNÍ - 03                                  VÝSTUP - 04
PO1 = 13 bar (abs)                      P03 = 3 bar (abs)                       PO4 = 4 bar (abs)
TO1 = 200 °C
Středotlaká pára                          Nízkotlaká pára                          Výstupní pára

Ejektor ANSI 300lb s pneumatickým pohonem je navržen pro maximální výstupní průtok páry 10.500 kg/h při tlaku 4 bar abs, parametry pro jiné provozní podminky jsou uvedeny níže. (Při stejném výstupním tlaku). Tlak na výstupu je řízen automaticky.

ej008.GIF (15600 bytes)

6.     Úspory páry

Pro hodnoty zmiňované v bodu 5 činí úspora páry m04-m01, t.j.  5.253 kg/h
Návratnost investice do ejektoru a nezbytného potrubí tak činí maximálně 6 měsíců.


Pošlete nám údaje o vašem zařízení a my Vám spočítáme možné úspory. 

S dokonalou úctou

W.Baelz & Sohn Gmbh & Co.
Hans Hesselbacher                      v z. pro ČR  Ing. Jiří Karkulín