Kaskádový řadič kotlů PSW140 CZ

 

Kaskádový řadič kotlů PSW140 CZ je určen pro spolupráci s dvoupolohovým ekvitermním regulátorem pro řízení pohonu směšovacího ventilu, např. JUNKERS TA130. Tento regulátor posílá povely (na svorky 3 a 4) pro načítání náběhu popř.odpadu kaskády). Viz příklad zapojení.

Na čelním panelu kaskádového řadiče jsou pod průhledným krytem ovládací prvky jimiž lze nastavit čas náběhu kaskády (5-16 minut), volbu režimu smyslu zapínání kaskády, a je zde signalizován provoz hořáků, ( 4 LED diody).

Rk1401.bmp (212222 bytes)

PSW140 CZ dle povelů obdržených od ekvitermního regulátoru JUNKERS řady TA (např TA130) zapíná a odpíná kaskádu kotlů (hořáků). Dobu náběhu a seběhu kaskády lze nastavit otočným ovládacím prvkem v rozsahu 5 - 16 min.

 

Obracení směru kaskády je možno provádět externě např. přepínačem připojeným na svorky 7,8,9, (viz zapojení svorkovnice) nebo ovládacím prvkem přímo na panelu PSW140 CZ. Tímto ovladačem se zároveň volí způsob náběhu kaskády buďto po jednotlivých stupních nebo po dvojicích ( pro dvojstupňové / dvojhořákové kotle) takto.

 

I Zapíná 1,2,3,4 Při otočení kaskády zapíná 4,3,2,1

Psw143cz.tif (24452 bytes)

II Zapíná 1,2,3,4 Při otočení kaskády zapíná 3,4,1,2

PSW140 CZ je zabudován do plastové skříňky evropského formátu 92 x 138 mm. Lze jej umístit do normalizovaného otvoru plynového kotle, do výřezu v rozvaděči nebo na DIN lištu. Na odnímatelném dnu jsou umístěny svorkovnice pro připojení vodičů.

Na výstupní svorky ( kontakty výst.relé) lze přímo připojit zapalovací obvody jednotlivých hořáků kotlů (max .250V AC / 1A).

Technické parametry:  
Napájecí napětí 230V AC
Příkon max. 5W
Logické vstupy - ( 3, 4 ) - max 250V AC
Logické výstupy (10-11, 13-14, 15-16, 17-18) - kontakty relé (max 250V/2A)
Provozní teplota okolí +5 až +40°C
Provozní vlhkost okolí 10 až 75%
Hmotnost 0,7 Kg
Rozměry 144 x 96 x 96 mm
Otvor v panelu 138 x 92 mm

 

Příklady připojení:

Připojení RK140 pro jednohořákové kotle                                              Připojení RK140 pro dvouhořákové kotle.

 

 Psw142cz.tif (12339 bytes)Psw141cz.tif (12339 bytes)

(Principielní návrh bez nároku na úplnost)
AF - snímač vnější teploty, VF - snímač teploty topné vody

 

 

  

Smysl zapínání kaskády se volí otočným přepínačem na ovládacím panelu dle těchto symbolů:

I zapíná 1,2,3,4 - (svorky 8-9 sep.).

II zapíná 1,2,3,4 - (svorky 8-9 sep.).

Přímé obracení kaskády

I zapíná 1,2,3,4

I zapíná 4,3,2,1

II zapíná 1,2,3,4

II zapíná 3,4,1,2

Obracení kaskády v režimu II je vhodné pro kotle JUNKERS, nebo pro jiné dvouhořákové popř. dvojstupňové kotle kde záleží na pořadí spínání 1. a 2. stupně.

 

Na přání je možno nastavit funkci, kdy doba seběhu kaskády je přibližně poloviční, než při jejím náběhu.(To je vhodné při špatně navržené soustavě, kdy teplota kotlů má sklon překmitávat proti žádané hodnotě.

 

PŘIPOJENÍ RK140

Připojení RK140 se provádí dle zapojení svorkovnice viz obr.1

 

Na svorky 1,2 se připojí napájení RK140 (220V AC).
Na svorku 3 se připojí svorka 17 regulátoru JUNKERS např.TA130, pro zapínání kaskády
Na svorku 4 se připojí svorka 18 regulátoru JUNKERS např.TA130, pro odpínání kaskády.
Svorka 7 slouží k externímu přepínání směru kaskády. Při spojení se svorkou 9 je směr spínání kaskády opačný.
Svorka 8 slouží k externímu přepínání směru kaskády. Při spojení se svorkou 9 je směr spínání kaskády přímý.
Svorky 17,18 - beznapěťový kontakt pro připojení 1.hořáku, popř. 1.hořáku 1.kotle. (Kotel JUNKERS svorky 12,14)
Svorky 15,16 - beznapěťový kontakt pro připojení 2.hořáku, popř. 2.hořáku 1.kotle. (Kotel JUNKERS svorky 13,15)
Svorky 10,11 - beznapěťový kontakt pro připojení 3.hořáku, popř. 1.hořáku 2.kotle. (Kotel JUNKERS svorky 12,14)
Svorky 13,14 - beznapěťový kontakt pro připojení 4.hořáku, popř. 2.hořáku 2.kotle. (Kotel JUNKERS svorky 13,15)
Obr.1 Zapojení svorkovnice
svork002.GIF (7867 bytes)
Upozornění: Svorky 10 -18 jsou určeny pro připojení k svorkám kotle, které ovládají zapalovací obvody hořáku. Nejsou určeny pro přívod napájení kotle.

 Zpět