Poruchová signalizační jednotka PS01

Poruchová signalizační jednotka PS01 je určena pro signalizaci tzv. poruch plynové kotelny s možností blokování jejího provozu. K PS01 je možno připojit až 10 poruchových čidel, z toho 8 vstupů jako spínací nebo rozpínací a dva vstupy jsou vybaveny obvody pro přímou detekci zaplavení a postačí připojit pouze sondu (kontakty).

Svými rozměry je vhodná pro zabudování nejen do rozvaděče ale především do normalizovaých otvorů pro regulátory plynových kotlů (např. JUNKERS, LIGAS, VIADRUS, a d.), takže v řadě případů odpadá nutnost rozvaděče. PS01si zapamatuje a na svém displeji zobrazí poruchy kotelny; na její výstupy lze připojit alarm (houkačku) a blokování provozu kotelny.

 

Rozměrový náčrt:

Ps01.GIF (3899 bytes)

PS01 je zabudována do plastové skříňky evropského formátu 90 x 135,mm. Lze ji umístit do normalizovaného otvoru plynového kotle, do výřezu v rozvaděči nebo na DIN lištu. Na odnímatelném dnu jsou umístěny svorkovnice pro připojení vodičů. Na čelní straně je pod průhledným krytem umístěna indikace světelných diod a 4-místný displej na nichž je možno odečítat potřebné údaje. Dále jsou zde umístěny tlačítka pro kvitaci alarmu a mazání paměti poruch.

Vstupy pro napájení a poruchová čidla (kromě zaplavení) jsou na úrovni 220V AC, není nutno připojovat další napájecí zdroj.

PS01 je založena na bázi mikroprocesoru typu 8048 s dalšími podpůrnými obvody. Je dodávána spolu s řídícím programem uloženém v paměti typu EPROM. Její obsah určuje konkrétní funkci jinak univerzálního systému.

Technické parametry:
Napájecí napětí 220V AC
Příkon max. 5W
Logické vstupy (LP2- LP5 ) - cívka vst.relé (max 250V)
(LP7-LP10) - cívka vst.relé (max 250V)
Logické vstupy (P1,P6) - cca 5V, imp. cca 2 kohm
Logické výstupy (Aa/Ab,Sa/Sb) - kontakty relé (max 250V/2A)
Pracovní poloha libovolná (dopor.vodorovná)
Provozní teplota okolí +5 až +40°C
Provozní vlhkost okolí 10 až 75%
Hmotnost cca 1 Kg
Rozměry 143 x 96 x 95 mm
Otvor v panelu 137 x 92 mm

FUNKCE PORUCHOVÉ SIGNALIZACE.

 

PS01 umožňuje zaregistrovat až 10 tzv.poruch kotelny z toho ho 1 - 5 jako nižší úroveň poruchy a 6 - 10 jako vyšší úroveň poruchy.

Sepnutí čidla v kontrolním místě způsobí aktivování výstupu pro poplašné zařízení (houkačka), které lze připojit na beznapěťové kontakty výstupu Aa-Ab. Sepnutí čidla poruchy 6 - 10 způsobí navíc sepnutí beznapěťového výstupu Sa-Sb (stop), pro možnost blokování provozu kotelny. Tento výstup může být nastaven jako spínací nebo rozpínací. Zde je možno připojit např. zavírání ventilu přívodu plynu. Na panelu PS01 je sepnutí těchto výstupů indikováno LED diodami "ALARM" a "STOP".

 

Alarm je možno zrušit kvitováním tlačítkem "RESET ALARMU". Každá další porucha jej však znovu aktivuje.

V paměti PS01 se zapamatuje a na displeji zobrazí označení poruch (např. P 03), k nimž došlo od posledního vymazání paměti poruch tlačítkem "RESET PORUCH". Zobrazují se postupně čísla těchto poruch v intervalu cca 2 sec. Po fyzickém odstranění poruch a vymazání paměti poruch tlačítkem ""RESET PORUCH"" se zobrazuje pouze symbol "P ". Pokud není porucha fyzicky odstraněna nelze ji z paměti poruch vymazat. Pokud je v paměti poruch zaznamenána kterákoli z poruch 6 - 10 trvá sepnutí výstupu "S" Po vymazání těchto poruch z paměti poruch se výstup "S" rozepne.

Na panelu PS01 je pod displejem umístěna tabulka s označením poruch, do níž lze lihovým popisovačem doplnit jejich význam. Předem určeny jsou P01 - ZAPLAVENÍ I. a P06 - ZAPLAVENÍ II.

 

Poruchové vstupy (kromě P01 a P06) lze servisním přepínačem uvnitř jednotky nastavit jako spínací nebo rozpínací. Nepoužité rozpínací vstupy lze ošetřit nastavením na servisním přepínači uvnitř jednotky, tak aby nebylo nutno tyto vstupy "proklemovávat". Nastavení servisnho přepínače je provedeno z výroby dle objednávky, v provozu jej provádí pouze servisní technik.

Pro kontrolu kotelny lze použít běžná čidla přehřátí, tlaku, atd. Tato čidla spínají napětí 220V AC, a je možno je připojit přímo na svorky LP2 až LP5 a LP7až LP10 (fáze poruchy ) oproti svorce N (cívky vstupních por. relé), viz příklad zapojení. Pro detekci zaplavení kotelny postačí připojit pouze sondy (kontakty) zaplavení umístené v jímce.

 

PŘIPOJENÍ

Přívody poruchových čidel, sond zaplavení a připojení alarmu (houkačky) i výstupu STOP se provede dle této symboliky: (Viz Příklad zapojení.)

Svorkovnice 220V

L - Fáze.

N - Samostatný střední vodič.

Aa - Ab - Beznapěťové výst.kontakty relé alarmu (max.250V/2A)

Sa - Sb - Beznapěťové výst.kontakty relé "stop" (max.250V/2A)

LP2 až LP10 - Připojení (fáze) spínačů poruch.stavu (max.250V AC)

Svorkovnice Malé napětí

P1 - Připojení sondy zaplavení I (nižší hladina)

P6 - Připojení sondy zaplavení II (vyšší hladina)

 

Upozornění: Vstupy P1 a P6 na svorkovnici "Malé napětí" nejsou konstruovány pro připojení vnějšího napětí. Připojení vnějšího napětí může jednotku vážně poškodit. Všechny práce při montáži jednotky musí být provedeny v souladu s platnými ČSN.

Příklad zapojení:

Ps03.GIF (3780 bytes)

OBJEDNÁVKA

Při objednávání jednotky PS01 doporučujeme uvést požadované nastavení servisního přepínače, t.j. nastavení vstupů a výstupu "Stop" jako spínací nebo rozpínací a popř. počet "vyklemovaných" nepoužitých rozpínacích vstupů. Např PS01-RS (vst. rozpínací, výst.spínací) vstupy 4,5,9,10 vyklemovat. Dodací lhůta je 2 - 4 týdny od data objednávky.

 Zpět