STAVEBNICOVÝ SYSTÉM PODLAHOVÝCH KONVEKTORU boki

Konvenční způsob připojení podlahových konvektorů

Obr.1:

Bokisys001.jpg

Obrázek 1 ukazuje konvenční způsob připojení podlahových konvektorů, tak jak jej používá řada výrobců. Napájení elektromotorů  konvektorů je transformováno na bezpečné napětí (12V DC) transformátory, které jsou umístěny v elektroinstalační krabici v blízkosti konvektoru. Řízení stupně otáček a vypínání chodu je řešeno prostorovým termostatem s manuálním přepínačem otáček tak, že z jednotlivých výstupů přepínače jsou napájeny odbočky autotransformátoru, z jehož výstupu je napojeno vedení k jednotlivým transformátorům. Termostat, přepínač otáček i autotransformátor musí být dimenzován na celkový příkon všech připojených transformátorů. Hodnota tohoto příkonu musí být známa předem, a není ji možno dodatečně bez dostatečné rezervy významě měnit. Proudové zatížení kontaktů termostatu a přepínače otáček je již u nevelkých systémů značné. V příkladu na obr.1 je to cca 5 A indukční zátěže (AC23) tzn. že kontakty musí být dimenzovány alespoň na 10A při 230VAC, nebo musí být použito přídavných spínacích prvků s dostatečnou proudovou zatižitelností.

      

 

Stavebnicový systém boki.

Obr.2:

Bokisys03.jpg

Obrázek 2 ukazuje stavebnicový systém boki, u kterého (na rozdíl od konvenčního způsobu připojení) napájecí příkon pro transformátory konvektorů neprochází přez spínací prvky regulátoru / termostatu. Transformátory jsou umístěny spolu s elektronickou řídící jednotkou v elektroinstalační krabici PAT-xx-M, v blízkosti konvektoru (xx značí počet připojených ventilátorů). Jejich napájení je připojeno z jističe vhodné proudové hodnoty, typu D. Zatížení výstupů regulátoru / termostatu je minimální. (cca10mA na 1 ks PAT). Jeho napájení je připojeno z jiného napájecího okruhu, jištěného např. trubičkovou pojistkou. Stavebnicovým způsobem lze vytvářet  i velice rozsáhlé systémy bez nutnosti znát předem celkový příkon pro volbu způsobu řízení a regulace, a využít moderní elektronické regulátory s nevelkou zatižitelností výstupů. Tento systém je možno doplnit kdykoli v průběhu realizace (i dodatečně) bez nutnosti výměny regulačních prvků. Pro řízení je možno použít termostat, programový regulátor, popř. inteligentní řídící systém. V případě nutnosti galvanického oddělení lze použít typ  PAT-xx-E05(E12). Zde se použije externí zdroj 5V (12V) DC. Ovládací napětí je prostřednictvím optočlenů (součást PAT-xx-E05) galvanicky odděleno od síťového napětí, a je možno využít řídící systémy s neodělenými (např.tranzistorovými) výstupy.